NEWS

EP 63 | จิตวิญญาณ | สาสน์จากพญานาค

18 Apr 2024
จากความเชื่อ ที่สือต่อกันมาอย่างช้านาน รุ่นสู่รุ่น สั่งสมความดีงาม เพื่อปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ เฝ้าคอยบอกสื่อสารกับลูกหลาน ให้ตระหนักถึงความดีงามในจิตใจ เพื่อการตื่นรู้ เพื่อความดีงามให้ยังคงอยู่ไม่จางหาย รวมไปถึง ความพร้อมที่จะรับมือ รอดพ้นจาก "กลียุค" ที่เลวร้าย พบกับ คุณดุจดาว ณ หนองคาย เจ้าของ นาคะสถาน 168 พร้อมกับฟังเรื่องราวของ "สาสน์จากพญานาค"

...............................................
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามที่
Facebook Group : Sabaidee Spiritual
https://web.facebook.com/groups/496920240982782/
ติดตามเราได้ตามช่องทางต่างๆ
Website : http://sabaideesuccess.com/
Youtube Chanel : https://www.youtube.com/channel/UCJvjDwHutZkoTTeR-6XG7xw
Facebook Fanpage : fb.me/SabaideeSuccess
#SabaideeSuccess #สบายดี #ซัคเซสสิ่งที่ไม่เคยเห็น