เพราะคนทุกคน มีความฝัน แต่หลายคนไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นจริงได้
เราจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
คนทุกคนมีความฝัน แต่ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นจริงได้
สบายดี ซัคเซส คือ บริษัทที่จะคอยช่วยเหลือและเชื่อมโยงทุกความฝันของคุณ ด้วยการคัดสรร โคช ชั้นนำจากทั่วโลก
ที่ประสบความสำเร็จในความฝันเดียวกับคุณ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า..ความฝันของคุณก็สำเร็จได้
ขอเชิญคุณติดตาม สบายดี ซัคเซส และ
เริ่มออกแบบความฝันของคุณเองที่นี่
Design your happiness here …

เป็นบริษัท จัดสัมนาคุณภาพระดับเอเชีย ที่เป็นศูนย์รวมโค้ชระดับโลกนานาชาติ รวมถึงโค้ชไทย ที่มีทักษะระดับสูงในด้านต่างๆ ยุคใหม่ มีจิตใจเป็นผู้ให้ ก่อประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้นำการพัฒนาทางจิตใจ เพื่อคนไทย ค้นพบ ความสุข ความสงบภายในตัวเองและสามารถสร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง แล้วพร้อมส่งต่อให้คนอื่น เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวาง ไปมากมาย รวมถึง นำคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถไป เผยแพร่ไปนานาชาติ ให้ประจักษ์

เรามุ่งหวัง นำความรู้ยุคใหม่ จากทั่วโลก มาเพิ่มศักยภาพคนไทย และสามารถสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้ประเทศไทย ส่งต่อความสำเร็จ ในทุกหน่วยย่อยของ อำเภอ จังหวัด เข้าถึงง่ายแม้คนด้อยโอกาส ก็มีสิทธิมาสัมนา ในราคาที่เข้าถึงได้ และมุ่งเป้าหมายนำรายได้ส่วนหนึ่ง ที่ยังยืนในการนำไปสร้างองค์กร/มูลนิธิ/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชนชั้นให้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียม

เป็นองค์กรที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการที่ทำได้จริงให้ผู้คนค้นพบตัวตนที่แท้จริงระดับจิตวิญญาณ ค้นพบความสุขภายใน ใจ อันจะทำให้เขาค้นพบคุณค่า ของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริง ความชอบ ความถนัดความสำเร็จ เพื่อให้บุคคล ค้นพบคุณค่าในตัวเอง และมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายต่อผู้อื่น และสามารถส่งต่อความสุข เป็นพลังบวก ที่ยกระดับจิตวิญญาณของประเทศไทยและของโลก ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ สงบสุข
ประวัติผู้ก่อตั้ง
คุณนภสร สุวรรณประทีป (คุณเชอรี่)

ด้วยความเชื่อ ว่า มนุษย์สามารถทำและเป็นได้ทุกอย่าง ถ้าเขามีความเชื่อว่า เขาทำได้แน่นอน และหากมนุษย์ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เขาสามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองได้สูงสุด ไม่มีใคร หรือ ชนชาติใด ไม่มีความสามารถ หากเขาเพียงแต่ ได้มีโอกาสเลือกศึกษากับผู้รู้ที่ถูกต้อง และเมื่อเขาสามารถค้นพบความสามารถนั้น เขาสามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้ดีแล้ว เขาจะสามารถเป็นผู้ให้คุณค่าแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

กว่า 20 ปี คุณเชอรี่ จึงมีความมุ่งมั่น ในการแสวงหาความรู้ ฝึกฝนตนเองและฝึก อบรมหลักสูตรต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ จากโค้ชชั้นนำ ทั้งด้านธรรมะ การพัฒนาศักยภาพสูงสุดภายในตัวเอง การพัฒนาการทำธุรกิจ การขาย การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจแบบใหม่ๆทั้งทุกด้านมากมาย คุณเชอรี่ ค้นพบว่า เป้าหมายของการเกิดมา คือการสร้างคุณค่าให้กับโลก ในการเป็นผู้ช่วยผลักดันให้ คนค้นพบความสุข อย่างสมดุลในการดำรงชีวิต

ในวัย 20 ปี ในสมัย นักศึกษา เป็นผู้นำ กิจกรรมเพื่อสังคมมากมายกว่า 100 โครงการ โดยสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ และฝึกธรรมะ และดำรงตำแหน่งดังนี้ในวัย 20 ปี ในสมัย นักศึกษา เป็นผู้นำ กิจกรรมเพื่อสังคมมากมายกว่า 100 โครงการ โดยสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ และฝึกธรรมะ และดำรงตำแหน่งดังนี้

ประธานชมรมพุทธศิลป์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 3 สมัย (2537-2539)
ประธานชมรมกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (2539)
ประธานชมรมพุทธสัมพันธ์และเครือข่ายนักศึกษา 80 สถาบัน ทั่วประเทศไทย (2538-2548)
จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท ด้านการตลาด จาก มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การการเป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นที่ปรึกษา ด้านการขาย และการตลาด อุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำระดับโลก มากว่า 20 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้านำเข้าหลากหลายในธุรกิจ ออนไลน์ กว่า 40 แบรนด์
บริษัท สบายดี ซัคเซส ก่อตั้งด้วยความปรารถนา ที่ต้องการสร้างคุณค่า ให้กับประเทศไทย ในด้านการเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ให้กับคนไทย จึงได้ เริ่มนำ วิทยากรต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ โดยจะ แบ่งกลุ่มและหัวข้อ ลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานตอนต้น
– นำวิทยากรที่เป็นคนรุ่นใหม่จากต่างประเทศและคนไทยที่ประสบความสำเร็จ มีผลลัพธ์จริง สามารถยกระดับความรู้วัยรุ่นไทยให้ก้าวไกลกว่าในการสร้างรายได้ที่มากขึ้น
2. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
- นำเครื่องมือออนไลน์ยุคใหม่ระดับโลก มาเพิ่มศักยภาพของนักธุรกิจ รุ่นใหม่ ด้านการขายและ กลยุทธ์ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักธุรกิจไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ
3. ผู้หญิง
– สร้างพลังให้ผู้หญิงยุคใหม่ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าระดับสากลพร้อมทั้งการดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างมีความสุข
4. แม่และเด็ก
- การเลี้ยงลูกเพื่อสร้างเยาวชนยุคใหม่ ที่มีความสุขและความสำเร็จ
5. ผู้สูงวัย
– การดูแลสุขภาพกายและจิต มีชีวิตอย่างมีคุณค่า และสามารถเป็นที่พึ่งใจให้กับครอบครัว
โดยมีหัวข้อในการสัมนา ทั้งหมด 7 ด้าน
คือ โดยการคัดสรรโค้ชคุณภาพชั้นนำในแต่ละด้าน มาสอนดังนี้
1. ความสุขภายในใจ ( จิตวิญญาณ)
2. สุขภาพกาย และจิต
3. การค้นพบพรสวรรค์ ทำสิ่งที่รัก พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลสูงสุด
4. ความรัก ความสัมพันธ์
5. การพัฒนาทักษะให้มากกว่าหนึ่งอย่าง เพื่อสร้างอาชีพเสริม สร้างโอกาสได้มากขึ้น
6. การบริหารธุรกิจแบบใหม่
7. การจัดการด้านการบริหารการเงินและช่องทางสร้างรายได้ การลงทุนแบบใหม่