NEWS

EP 54 | จิตวิญญาณ | เส้นทางสู่ Spiritual State

08 Jul 2022
Peak state ในทาง NLP ที่ใครหลายๆคนรู้จักกันนั้น
คือสภาวะหนึ่งที่เป็นที่สุดของมนุษย์
ซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จัก ช่วงเวลาที่สภาวะอารมณ์ของเรามันอยู่ในระดับเต็มที่
เป็นสภาวะที่หลายๆคนเมื่อถึงจุดนั้น จะสามารถพาตัวเองไปถึงจุดที่เรียกได้ว่า
"ความสำเร็จ ในชีวิตได้" พึงพอใจกับชีวิตได้ถึงที่สุด
แต่... คุณหรือไม่ว่า มนุษย์เรานั้น สามารถไปได้ไกลกว่านั้น
Spiritual State
คนที่จะมาบอกคุณในเรื่องนี้ได้ ว่า Spiritual State นั้นคืออะไร
ต้องเขาคนนี้
คุณ ณัฐพงศ์ กนิฏฐะกุล (โค้ช ธัญ)
โค้ชด้านจิตวิญญาณยุคพลังงานใหม่

................................................
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามที่
Facebook Group : Sabaidee Spiritual
https://web.facebook.com/groups/496920240982782/
ติดตามเราได้ตามช่องทางต่างๆ
Website : http://sabaideesuccess.com/
Youtube Chanel : https://www.youtube.com/channel/UCJvjDwHutZkoTTeR-6XG7xw
Facebook Fanpage : fb.me/SabaideeSuccess
#SabaideeSuccess #พระวิญญาณ