NEWS

EP 34 | จิตวิญญาณ | พลังงาน จิตวิญญาณแห่งผู้หญิง

09 Sep 2020
หากคุณ คือ หนึ่งในผู้หญิงที่เฝ้าค้นหาคุณค่าในตัวเอง
หรือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สนใจศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ
“พลังงาน จิตวิญญาณแห่งผู้หญิง”
จะมาช่วยเติมเต็มให้กับชีวิตผู้หญิงทุกคนได้!!!!

Live นี้จะ เป็นคำตอบให้กับคุณผู้หญิงทุกคนในเรื่องนี้ เพื่อค้นพบ และเติมเต็มพลังของผู้หญิงสู่สภาวะจิตวิญญาณอันเต็มเปี่ยม

พบกับคุณปนิดา เทวะธาราพัชร์ จาก Heart N Soul House

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม และติดตามที่
Facebook Group : Sabaidee Spiritual
https://web.facebook.com/groups/496920240982782